Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r.
Wpisał: Anna Smajdor   
11.06.2020.

wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_rozporzadzenia/uploaded_files/1591848001_d20201014.pdf