Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
Wpisał: Anna Smajdor   
09.06.2020.

bip.tarnowskiegory.pl/a,89234,postanowienie-komisarza-wyborczego-w-katowicach-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-.html