UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okrę
Wpisał: Anna Smajdor   
09.06.2020.

bip.tarnowskiegory.pl/a,89228,uchwala-nr-1642020-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-8-czerwca-2020-r-w-sprawie-regulaminow-okrego.html