INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ KAŻDEGO WYBORCĘ Z KORESPONDENCYJNEGO TRYBU GŁOSOWANIA ORA
Wpisał: Anna Smajdor   
07.06.2020.

wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/38198