INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W K
Wpisał: Anna Smajdor   
07.06.2020.

wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591376577_1-33-20.pdf

Zmieniony ( 11.06.2020. )