Wybory Prezydenckie 2020
Prawo / Aktualności arrow Komisje Obwodowe arrow Informacje, Wytyczne arrow Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych  
08.12.2021.
Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych PDF Drukuj Email
Wpisał: Katarzyna Brzozowska   
04.03.2020.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 12 czerwca 2020 r. Wykaz znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje. „§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 2. nie dotyczy 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

W Tarnowskich Górach - osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa śląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa śląskiego. W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 8 czerwca 2020 r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
• Przewodniczący komisji – 500 zł,
• Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
• Członek komisji – 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

W przypadku przeprowadzenia II tury głosowania, w dniu 24 maja 2020 r., diety przysługują w tej samej wysokości co w I turze.

Ponadto należy zauważyć, że:
• samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
• przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.

Zmieniony ( 11.06.2020. )
 
« poprzedni artykuł
Webdesign by Webmedie.dk